consulting@guru.team

Mārketinga un konsultāciju pakalpojumi, pilns tiešsaistes azartspēļu, derību un binārās opcijas produktu audits

GURU.TEAM mārketinga speciālisti un azartspēļu nozares eksperti ir gatavi ātri un anonīmi veikt visu veidu padziļinātu projektu analīzi, kā arī visaptverošu tirgus, patērētāju un konkurentu izpēti. Mūsu uzņēmumam ir plaša pieredze dažādu azartspēļu nišas produktu iekļaušanā pasaules tirgū.

Mūsu speciālisti veiks pilnu tiešsaistes produkta auditu, koncentrējot uzmanību uz galvenajiem trūkumiem, problēmām un sistēmas vājajām vietām, kas varētu izraisīt iespējamu nespēju veikt mērogošanu un peļņas zudumus, kuru rezultātā tiek zaudēti klienti, samazinās vietnes apmeklējums, kā arī zūd lietotāju un tīmekļa pārziņu uzticēšanās zīmolam.

Sazinieties ar mums

Piekrītu pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un nosacījumiem
 • 1.Mārketinga iespējas
 • 2.Projekta audits
 • 3.Konsultāciju pakalpojumi
  • Izpētes veikšana (tirgus, patērētāju, konkurentu analīze)
  • Satura mārketinga kanālu izveide (SMM, SEO, E-Mail, Messengers)
  • Klientu iesaistes piltuves izveide un optimizācija
  • Projektu veicināšana, izmantojot dažādus datu plūsmas avotus
  • Produktu laišana jaunā tirgū un investīciju atdeves aprēķināšana
  • Mobilo aplikāciju datu plūsma no Google Play un AppStore
  • Citi pakalpojumi
  • Zīmola pozicionēšana un veicināšanas stratēģijas
  • Lietotājam svarīgu produktu īpašību, priekšrocību un trūkumu izzināšana
  • Zīmola vērtības un atsauksmju tirgū noskaidrošana
  • Klientu datubāzes izveide un lietotāju noturēšanas analīze
  • Darba ar VIP klientiem stratēģijas veidošana
  • Dalībnieku vērtības (vidējā depozīta summa un LTV pārvaldība)
  • Bonusa piedāvājumu analīze, izdevumu un ieņēmumu aprēķins
  • Cita veida analītika
  • Uzņēmuma jurisdikcijas izvēle
  • Licencēšanas jautājumi
  • Samaksas iespēju kombinēšana attiecīgajam produkta reģionam
  • Samaksas tīklu integrēšana
  • Platformas pakalpojuma sniedzēja izvēle
  • Sporta līniju, azartspēļu automātu un citu produktu piegādātāju izvēle
  • Uzņēmējdarbības procesu optimizācija
  • Uzņēmuma sagatavošana horizontālajai un vertikālajai mērogošanai
  • Citi jautājumi

Mūsu priekšrocības

Informācijas sniegšanas Noteikumu lapa

Apstiprinu savu piekrišanu tam, ka Guru.Team apstrādā visus manus datus, kuri norādīti pieteikumā, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp, piekrītu, ka apstrādi veic trešās personas, un iepriekšminētās apstrādes iespējas izmanto arī citu manu personas datu, kas iegūti apstrādes rezultātā, apstrādei ar mērķi:

Citiem mērķiem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar mārketingu, auditu un citu Guru.Team produktu un pakalpojumu piedāvāšanu, kā arī jaunas informācijas saņemšanai par Guru.Team un/vai tā darījumu partneru produktiem.

Es dodu savu piekrišanu Guru.Team darījumu partneriem manu personas datu, kas atrodas Guru.Team un/vai tā darījumu partneru rīcībā vai ir tiem pieejami, apstrādei, tostarp ar mērķi informēt mani par darījumu partneru pakalpojumiem, lai novērtētu iespēju pieņemt lēmumu par sadarbību.

Iepriekš minētā piekrišana tiek dota uz laika periodu - 15 gadi, bet tās atsaukšanas gadījumā Guru.Team un/vai trešās personas pārtrauc manu personas datu apstrādi, un dati Līguma izbeigšanas gadījumā tiek iznīcināti saskaņā ar Vienošanos ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā, sākot no Līguma izbeigšanas datuma.

Es dodu savu piekrišanu visas informācijas, kas attiecas uz mani, iesniegšanai Guru.Team saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma nosacījumiem: norādīto apjomu, noteikto kārtību un noteikumiem.

Es dodu savu piekrišanu reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai no Guru.Team, tā darījumu partneriem un saistītajiem uzņēmumiem, izmantojot arī mobilo sakaru sniegtās saziņas iespējas.